Pre-Training

Để có thể mang lại kết quả tốt nhất khi tham gia chương trình SPEAKOUT CHALLENGE bạn cần phải xem Video Pre-Training của Hằng bên dưới.

Mục tiêu của

Buổi Pre-training

là giúp mọi người nắm rõ toàn bộ quy trình và những điều cần lưu ý để có thể tham gia và hoàn thành chương trình một cách HIỆU QUẢ NHẤT cho bản thân!

Please login for access. Login

Những Video về tư duy cần phải xem khi tham dự SPEAKOUT CHALLENGE để có thể thu được kết quả tốt nhất. Vui lòng xem trước khi bắt đầu buổi học thứ 4

GRIT: SỨC MẠNH CỦA ĐAM MÊ VÀ SỰ KIÊN KỲ

START WITH WHY: BẮT ĐẦU BẰNG CÂU HỎI TẠI SAO?